DNEVI DEJAVNOSTI

DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

KULTURNI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
1.9.2022 Veselo v šolo 1.9.2022 Veselo v šolo 1.9.2022 Veselo v šolo
oktober Gledališče oktober Gledališče oktober Gledališče
7.2.2023 Slovenski kulturni praznik 7.2.2023 VESELI DECEMBER -rajanje 7.2.2023 VESELI DECEMBER -rajanje
21. 3.2023

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

21.3. 2023

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

21.3. 2023

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob kocu šolskega leta)

Pomladna prireditev za starše 22. 3. 2023

NARAVOSLOVNI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
  Skrb za lastno zdravje (sistematika) 18.10.2022 Zdravje (vzgoja za zdravje+zobozdravstveni)   Skrb za lastno zdravje (sistematika)
19. 4. 2023 EKO dan (Celje) 20. 4. 2023 EKO dan (Celje) 18. 4. 2023 EKO dan (Celje)
9.6.2023

Ekskurzija z vlakom

 

9.6.2023

Ekskurzija z vlakom

 

9.6.2023

Ekskurzija z vlakom

 

VZGOJA ZA ZDRAVJE  1.r; 2.r, 3.r : 18.10.2022

TEHNIŠKI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
december

Novoletne delavnice

 

december

Novoletne delavnice

 

december

Novoletne delavnice

 

30. 3. 2023 Evropa in jaz (Nizozemska) 30. 3. 2023 Evropa in jaz (Nizozemska) 30. 3. 2023

Evropa in jaz

(Nizozemska)

21. 2. 2023 Ljudski običaji in navade( pust ) 21.2. 2023 Ljudski običaji in navade( pust) 21.2. 2023 Ljudski običaji in navade( pust)

 

ŠPORTNI DNEVI
1. razred 2. razred 3. razred
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
5. 9. 2022  Pohod Štore+predstavitev športov 5. 9. 2022 Pohod Štore+predstavitev športov 5. 9. 2022 Pohod Štore+predstavitev športov
maj Pohod v Šentjanž maj Pohod v Šentjanž maj Vesela jesen – pohod v Kompole
27.3.2023 PLAVANJE 3.10.2022 DRSANJE 12.12.2022 PLAVANJE
april Testiranje za šp. vzg. karton, atletika april Testiranje za šp. vzg. karton, atletika april Testiranje za šp. vzg. karton, tletika
 20. 6. 2023 Igre z žogo 20. 6. 2023 Igre z žogo 20. 6. 2023 Igre z žogo

Zaključna ekskurzija z vlakom v Podčetrtek 1.r, 2.r, 3r. – 10. 6. 2022

Plavalni tečaji: 1.r : 27. 3. – 31. 3. 2023;        3.r :  12. 12.  – 16. 12. 2022

 

Dostopnost