ŠOLA V NARAVI

ŠOLE V NARAVI 2022/23

*OPOMBA: V tabelah so navedeni zneski po prejetih ponudbah od podjetja Nomago d.o.o.  septembra 2022. V kolikor se bo cena prevoza dodatno spremenila, šola nima vpliva na dvig cen. Višina stroška prevoza je odvisna tudi od števila udeleženih učencev.

V strošek na učenca niso upoštevani stroški spremljevalcev.

razred Strošek na učenca v EUR Strošek avtobusnega prevoza* v EUR lokacija termin št. učencev spremljevalci
4. 82,20 2.440,00 CŠOD Vojsko 20 2.–24. 2. 2023, SMUČARSKA 55

Krajnc, Mravlak, Frece, Kiker

 

5. 33,00 1.600,00 Debeli Rtič 3. 4.–7. 4. 2023,  PLAVALNA 37 Močivnik, Kavka, Berčon
6. 82,20 860,00 CŠOD Peca 12. 6. – 16. 6. 2023, NARAVOSLOVNA 46

Berčon, Korošec, Voga, Bajc

 

7. 84,50 2.240,00 CŠOD Kavka 20. 3.–24. 3. 2023, NARAVOSLOVNA 50

Žlender, Feketija, Štimulak, Pintarič

 

8. 84,50 1.050,00 CŠOD Rak 14. 11.–18. 11. 2022, NARAVOSLOVNA 48

Doberšek, Pačnik, Pintarič, Rožič

 

 

 

Dostopnost