ANGLEŠČINA 7. razred

HOUSEWORK CHORES

Image result for do the laundry clipart

Housework chores 1, Housework chores 2, Housework chores 3

ADVERBS OF FREQUENCY

Image result for adverbs of frequency

How often do you do this?

Exercise 1, Exercise 2, Exercise 3, Exercise 4

 

PRESENT SIMPLE

Choose an exercise.

Exercise 1, Exercise 2

 

PAST SIMPLE

 

Reši naloge in klikni na check answers. Kako ti je šlo?

Lahko pa rešiš še tale test in si preveriš odgovore.

Bi rad/ -a še vadil/ -a? Lahko rešiš še to nalogo.

Napiši vprašanja za odgovore, ki so dani.

Še malo povadi vprašanja.

Dostopnost