ZAPOSLENI

Mojca Rožman

ravnatelj@os-store.si

ravnateljica 03/780–21–12
Anita Peršuh

anita.persuh@os-store.si

pomočnica ravnateljice 03/780-21-13
 Nina Bartol

nina.bartol@os-store.si

Mojca Križnik

mojca.kriznik@os-store.si  

šolska svetovalna delavka  

03/780-21-19

 

03/780-21-23

 

Tina Sirk Ulcej

tajnistvo@os-store.si

tajnik VIZ 03/780-21-10
Silva Skamen

racunovodstvo@os-store.si

računovodkinja 03/780-21-21
Samanta Kranjčec

samanta.kranjcec@os-store.si

knjižničarka 03/780-21-22

 

Tehnično osebje

Uroš Vehovar

Simona Ograjenšek

 

spremljevalec gibalno oviranega učenca
Tomaž Pongrac

tomaz.pongrac@os-store.si

kuhar (vodja kuhinje)

03/780-21-14

 Antonija Fidler  kuharica
Monika Mastnak kuharica
 Kumrie Nura čistilka
Nejdijona Mramor čistilka
 Andreja Kračun (nadomešča jo Natalija Kolmanič) čistilka
Danica Manojlović čistilka
Adila Javor čistilka
Zvone Jager (nadomešča Peter Verblač) hišnik

 

Strokovni delavci na razredni stopnji 2023/24

Andreja Šuster asuster@os-store.si

Mateja Kovče  mateja.kovce@os-store.si

razredni pouk  1.a

2. učiteljica 1. razred

Anja Voga anja.voga@os-store.si

Mateja Kovče  mateja.kovce@os-store.si

razredni pouk 2.b

2. učiteljica 1. razred

Maja Plevnik maja.plevnik@os-store.si razredni pouk 2.a
Aleksandra Kovačič a.kovacic@os-store.si razredni pouk 1.b
Mateja Turinek turinekmateja@os-store.si
razredni pouk 3.a
Simona Urisk simona.urisk@os-store.si razredni pouk 3.b
Tatjana Mravlak Rom tatjana.mravlak@os-store.si razredni pouk 4.a
 Marjeta Krajnc marjeta.krajnc@os-store.si

od 1.4.2024 nadomešča Janja Kobale janja.kobale@os-store.si

razredni pouk 4.b
Irena Kavka irena.kavka@os-store.si razredni pouk  5.a
Leonida Močivnik leonida.mocivnik@os-store.si razredni pouk  5.b
Anka Frece  anka.frece@os-store.si  razredni pouk  5.c
Marija Obreza marija.obreza@os-store.si
 podaljšano bivanje  1. razred
Tjaša Krošelj tjasa.kroselj@os-store.si podaljšano bivanje  2. razred
Brigita Šinkovec brigita.sinkovec@os-store.si podaljšano bivanje  3. razred
Petra Bobek   petra.bobek@os-store.si podaljšano bivanje 4. razred
Kornelija Jagodič kornelija.jagodic@guest.arnes.si podaljšano bivanje 5. razred
Maja Lokmić lokmic.maja@os-store.si
angleščina 1., 2., 3. r.
Gracija Rossi gracija.rossi@os-store.si vodja podružnice Kompole, razredni pouk 1. in 2. r. Kompole
 Alenka Rezar  alenka.rezar@os-store.si  razredni pouk 3. r. Kompole
Hana Klakočer hana.klakocer@os-store.si 2. učitelj v 1. razredu
Veronika Gračner veronika.gracner@os-store.si  podaljšano bivanje Kompole

 

Strokovni delavci na predmetni stopnji 2023/24

 

Tonja Preložnik tonja.preloznik@os-store.si

od 9.10.2023 nadomešča Petra Bergant petra.bergant@os-store.si

 razrednik 6.a, slovenščina
Manica Doberšek manica.dobersek@os-store.si  razrednik 9.b, angleščina, geografija
Irena Zorko zorko.irena@os-store.si  matematika
Mateja Rožič marozic@os-store.si angleščina
Marjan Levec marjan.levec@os-store.si   fizika, matematika
Barbara Žlender barbara.zlender@os-store.si  razrednik 8.a, zgodovina, DDKE, nemščina
Branka Bajc branka.bajc@os-store.si razrednik 6.b, kemija, naravoslovje
Janez Čokl janez.cokl@os-store.si   tehnika in tehnologija, fizika
Maja Korošec maja.korosec@os-store.si razrednik 7.a, biologija, gospodinjstvo, vodja šolske prehrane
Klemen Kotnik  klemen.kotnik@os-store.si razrednik 8.b, šport
Maja Berčon maja.bercon@os-store.si  razrednik 7.b, šport
Matija Pačnik matija.pacnik@os-store.si  ROID, matematika
Barbara Štimulak barbara-stimulak@os-store.si  razrednik 9.a, slovenščina
Urška Babuder urska.babuder@os-store.si likovna umetnost
Kornelija Jagodič  kornelija.jagodic@guest.arnes.si angleščina, nemščina
Dušica Doberšek  dusica.dobersek@os-store.si
angleščina, slovenščina
Maja Srebočan maja.srebocan@os-store.si
glasbena umetnost, mladinski pevski zbor
DOPOLNJEVANJE iz OŠ Glazija
Martina Rezar, specialna pedagoginja: martina.rezar@osglazija-celje.si 

Tamara Jelen, socialna pedagoginja: tamara.jelen@osglazija-celje.si

Nina Žlof, specialna pedagoginja: nina.zlof@osglazija-celje.si

Tina Petelinšek, inkluzivna pedagoginja: tina.petelinsek@osglazija-celje.si

Gaja Rezar, inkluzivna pedagoginja: gaja.rezar@osglazija-celje.si

učna pomoč učencem

 

 

Dostopnost