ZAPOSLENI

Mojca Rožman

ravnatelj@os-store.si

ravnateljica 03/780–21–12

Anita Peršuh

anita.persuh@os-store.si

pomočnica ravnatelja 03/780-21-13

 Anja Vedečnik

anja.vedecnik@os-store.si

Mojca Križnik
mojca.kriznik@os-store.si 

šolska svetovalna delavka

03/780-21-19

 

 

Tina Sirk Ulcej

tajnistvo@os-store.si

tajnik VIZ 03/780-21-10

Silva Skamen

racunovodstvo@os-store.si

računovodkinja 03/780-21-21

 

Tehnično osebje

03/780-21-14

 

Tomaž Pongrac

tomaz.pongrac@os-store.si

kuhar (vodja kuhinje)
 Antonija Fidler  kuharica
Monika Mastnak kuharica
 Kumrie Nura čistilka
 Dubravka Maček čistilka
 Andreja Kračun čistilka
Danica Manojlović čistilka
Zvone Jager hišnik

 

Strokovni delavci na razredni stopnji 2019/20

Andreja Prostor aprostor@os-store.si razredni pouk  2.a
Aleksandra Kovačič a.kovacic@os-store.si razredni pouk 2.b
Mateja Turinek turinekmateja@os-store.si razredni pouk 1.a
Tatjana Mravlak tatjana.mravlak@os-store.si razredni pouk 1.b
Simona Urisk simona.urisk@os-store.si
razredni pouk 3.a
Breda Korošec breda.korosec@os-store.si razredni pouk 3.b
Marija Krajnc marija.krajnc7@guest.arnes.si razredni pouk 4.a
 Marjeta Krajnc marjeta.krajnc@os-store.si razredni pouk 4.b
Irena Kavka irena.kavka@os-store.si razredni pouk  5.a
Leonida Močivnik leonida.mocivnik@os-store.si razredni pouk  5.b
Vida Saksida vida.saksida@os-store.si
Anka Frece nadomešča Vido Saksida anka.frece@os-store.si
 podaljšano bivanje  3. r., knjižnica
Janja Kobale janja.kobale@os-store.si
podaljšano bivanje  1. r.
Brigita Šinkovec brigita.sinkovec@os-store.si
podaljšano bivanje  2. r.
Danica Kocijan Kiker danica.kocijan@guest.arnes.si
podaljšano bivanje v 4. r., ŠPO 4.a, 4.b
Maja Lokmić lokmic.maja@os-store.si
angleščina 1., 2., 3. r., glasbena umetnost 3.r., otroški pevski zbor
Maja Plevnik maja.plevnik@os-store.si
2. učiteljica v 1. r.
Gracija Rossi gracija.rossi@os-store.si vodja podružnice Kompole,razredni pouk 1. in 2. r. Kompole
 Alenka Rezar  alenka.rezar@os-store.si  razredni pouk 3. r. Kompole
Mojco Krajnc  mojca.krajnc@os-store.si 2. učiteljica v 1. r. Komple
Štefka Podgoršek stefka.podgorsek@os-store.si  podaljšano bivanje Kompole

 

Strokovni delavci na predmetni stopnji 2019/20

Mihelca Gorjup mihelca.gorjup@os-store.si  razrednik 6.a, slovenščina
Tonja Preložnik tonja.preloznik@os-store.si  razrednik 7.b, slovenščina
Manica Doberšek manica.dobersek@os-store.si  razrednik 6.b, angleščina, geografija
Irena Zorko zorko.irena@os-store.si  matematika
Mateja Rožič marozic@os-store.si razrednik 7.a, angleščina
Marjan Levec marjan.levec@guest.arnes.si   fizika, matematika
Barbara Žlender barbara.zlender@os-store.si  zgodovina, DDKE, nemščina
Branka Bajc branka.bajc@os-store.si razrednik 8.a, kemija, naravoslovje
Janez Čokl janez.cokl@guest.arnes.si  razrednik 9.a, tehnika in tehnologija, fizika
Maja Korošec maja.korosec@os-store.si biologija, gospodinjstvo, vodja šolske prehrane
Karli Pintarič karli.pintaric@os-store.si šport
Maja Berčon maja.bercon@os-store.si  razrednik 9.b, šport
Matija Pačnik matija.pacnik@os-store.si  razrednik 8.b, matematika, računalničar
Barbara Štimulak barbara-stimulak@os-store.si  knjižničarka, slovenščina
Urška Babuder urska.babuder@os-store.si likovna umetnost
Simona Vincelj simona.vincelj@os-store.si DSP angleščina
Sandra Feketija  sandra.feketija@os-store.si angleščina, mladinski pevski zbor

DOPOLNJEVANJE iz Glasbene šole Celje

Mojca Lipnik Vertačnik tajnistvo@os-store.si

Alenka Založnik tajnistvo@os-store.si

 

 

glasbena umetnost 6. r.

glasbena umetnost 7., 8., 9.r.

 

DOPOLNJEVANJE iz OŠ Glazija – specialni pedagogi

Urška Grdina urska.grdina@os-store.si

Martina Rezar martina.rezar@osglazija-celje.si

Kaja Sevčnikar kaja.sevcnikar@osglazija-celje.si

učna pomoč učencem

 

 

Dostopnost