1. – 3. razred

KULTURNI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
1. 9 .2020 Veselo v šolo 1. 9. 2020 Veselo v šolo 1. 9. 2020 Veselo v šolo
oktober Gledališče/po spletu oktober Gledališče/po spletu oktober Gledališče/po spletu
24.12. VESELI DECEMBER -rajanje 24. 12. 2020 VESELI DECEMBER -rajanje 24.12. 2020 VESELI DECEMBER -rajanje

 

17. 3. 2021 ali junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

17. 3. 2021 ali junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

17. 3. 2021 ali junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob kocu šolskega leta)

 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
oktober – maj Skrb za lastno zdravje 6.1.2021 Zdravje oktober – maj Zdravje – higiena
22. 4. 2021 EKO dan 22. 4. 2021 EKO dan 22. 4. 2021 EKO dan

 

maj

Travnik – male živali

v gozdu in na travniku

maj Travnik in gozd 19. 5. 2021 Tržnica/ Orientacija

 

 

TEHNIŠKI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
16. 11. 2020

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

16. 11. 2020

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

16. 11. 2020

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

30. 3. 2021 Evropa in jaz 30. 3. 2021 Evropa in jaz 30. 3. 2021 Evropa in jaz
12. 2. 2021

Ljudski običaji in navade

(pust)

12. 2. 2021

Ljudski običaji in navade

(pust)

12. 2. 2021

Ljudski običaji in navade

(pust)

 

 

ŠPORTNI DNEVI
1. razred 2. razred 3. razred
  Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
23. 9. 2020  POHOD NA SV. ANO 18. 9. 2020 POHOD NA SV. ANO 18. 9. 2020 POHOD NA SV. ANO
oktober Vesela jesen – pohod v Kompole oktober Vesela jesen – pohod v Kompole oktober Vesela jesen – pohod v Kompole
14. 4. 2021 Testiranje za športno vzg. karton 14. 4. 2021 Testiranje za športno vzg. karton 14. 4. 2021 Testiranje za športno vzg. karton
april/maj Atletika april/maj Atletika april/maj Atletika
18. 6. 2021 Igre z žogo 18. 6. 2021 Igre z žogo 18. 6. 2021 Igre z žogo

 

 

EKSKURZIJE
1. razred 2. razred 3. razred
3. 6. 2021

Kekčeva dežela

(Krajnska Gora)

4. 6. 2021

Kekčeva dežela

(Kranjska Gora)

4. 6. 2021

Dežela čarovnic Olimje, Jelenov greben

(Podčetrtek,)

 

 

Dostopnost