1. – 3. razred

EKSKURZIJE 2023/24

1. razred Vače – Pastirski dan 3. 6. 2024
2. razred Slovenske Konjice – Mini ZOO 5. 6. 2024
3. razred Olimje (Koča pri Čarovnici, Jelenov greben) 5. 6. 2024

 

DNEVI DEJAVNOSTI NA OŠ ŠTORE od 1. do 3. razreda

KULTURNI DNEVI 
1. RAZRED  2. RAZRED  3. RAZRED 
Datum  Vsebina  Datum  Vsebina  Datum  Vsebina 
1.9. 2023 Veselo v šolo 1.9.2023 Veselo v šolo 1.9.2023 Veselo v šolo
junij Gledališče junij Gledališče junij Gledališče
7.2.2024 Prešernov dan 7.2.2024 Prešernov dan 7.2.2024 Prešernov dan
19. 3. 2023

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

19. 3. 2023

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

19. 3. 2023

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob kocu šolskega leta)

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
1. RAZRED  2. RAZRED  3. RAZRED 
Datum  Vsebina  Datum  Vsebina  Datum  Vsebina 
  Skrb za lastno zdravje     Zdravje    

Zdravje – higiena 

 

24. 4. 2024 EKO dan (Tehno park)  25. 4. 2024 EKO dan (Tehno park)  26.4.2024 EKO dan (Tehno park) 
maj 

Travnik – male živali  

v gozdu in na travniku 

maj  Travnik in gozd  17.5.2024  Tržnica 

 

TEHNIŠKI DNEVI 
1. RAZRED  2. RAZRED  3. RAZRED 
Datum  Vsebina  Datum  Vsebina  Datum  Vsebina 
22.11. 2023

Novoletne delavnice  

(izdelki za BAZAR) 

22.11. 2023

Novoletne delavnice  

(izdelki za BAZAR) 

22.11. 2023

Novoletne delavnice  

(izdelki za BAZAR) 

29.3. 2024 Evropa in jaz  29.3. 2024 Evropa in jaz  29.3. 2024 Evropa in jaz 
13.2.2024 

Ljudski običaji in navade

(pust) 

13.2. 2024

Ljudski običaji in navade

(pust) 

13.2. 2024

Ljudski običaji in navade

(pust) 

 

ŠPORTNI DNEVI 
1. razred  2. razred  3. razred 
  Vsebina  Datum  Vsebina  Datum  Vsebina 
6. 9.2023  Predstavitev športov  6. 9. 2023 Predstavitev športov  6. 9. 2023 Predstavitev športov 
22.9. 2023  POHOD NA SV. ANO  22.9. 2023 POHOD NA SV. ANO  22.9. 2023 POHOD NA SV. ANO 
5. 10.  Vesela jesen – pohod v Kompole  5. 10.  Vesela jesen – pohod v Kompole  5. 10.  Vesela jesen – pohod v Kompole
15.4.2024  Testiranje za šp. vzg. karton, atletika   15.4. 2024 Testiranje za šp. vzg. karton, atletika  15.4. 2024 Testiranje za šp. vzg. karton, tletika 
14.6. 2024 Zabavne igre  14.6. 2024 Zabavne igre  14.6. 2024 Zabavne igre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost