1. – 3. razred

EKSKURZIJE 2022/23

Razred Destinacija Datum
1. razred Kekčeva dežela (Kranjska Gora) 21. 6. 2023
2. razred Mozirski gaj (Mozirje) 7. 6. 2023
3. razred Olimje (Koča pri Čarovnici, Jelenov greben) 8. 6. 2023

 

KULTURNI, NARAVOSLOVNI, TEHNIŠKI IN ŠPORTNI DNEVI 2022/23

KULTURNI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
1.9.2022 Veselo v šolo 1.9.2022 Veselo v šolo 1.9.2022 Veselo v šolo
oktober Gledališče/po spletu oktober Gledališče/po spletu oktober Gledališče/po spletu
7. 2. 2023 Prešernov dan 7. 2. 2023 Prešernov dan 7. 2. 2023 Prešernov dan
21. 3. 2023 / junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

21. 3. 2023/ junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

21. 3. 2023/junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob kocu šolskega leta)

 

NARAVOSLOVNI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
marec Skrb za lastno zdravje marec Zdravje

Marec/

december

Zdravje – higiena/

Rast in razvoj rastlin

19. 4. 2023 EKO dan (ekologija) 20. 4. 2023 EKO dan (energija) 18. 4. 2023 EKO dan (človeško telo)

 

Maj 2023

Travnik – male živali

v gozdu in na travniku

Maj 2023 Travnik in gozd 18. 5. 2023 Tržnica/ Orientacija

 

TEHNIŠKI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
25. 11. 2023

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

25. 11. 2023

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

25. 11. 2023

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

30. 3. 2023 Evropa in jaz 30. 3. 2023 Evropa in jaz 30. 3. 2023 Evropa in jaz
21. 2. 2023 Ljudski običaji in navade( pust) 21.2. 2023 Ljudski običaji in navade( pust) 21.2. 2023 Ljudski običaji in navade( pust)

 

ŠPORTNI DNEVI
1. razred 2. razred 3. razred
  Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
5.9.2022 Predstavitev športov 5.9.2022 Predstavitev športov 5.9.2022 Predstavitev športov
14. 9. 2022  POHOD NA SV. ANO 14. 9. 2022 POHOD NA SV. ANO 14. 9. 2022 POHOD NA SV. ANO
14. 10. 2022 Vesela jesen – pohod v Kompole 14. 10. 2022 Vesela jesen – pohod v Kompole 14. 10. 2022 Vesela jesen – pohod v Kompole
maj Testiranje za šp. vzg. karton, atletika maj Testiranje za šp. vzg. karton, atletika maj Testiranje za šp. vzg. karton, tletika
 20. 6. 2023 Igre z žogo 20. 6. 2023 Igre z žogo 20. 6. 2023 Igre z žogo

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost