TEKMOVANJA

Tekmovanje 2022/23
Organizator Šolsko Regijsko Državno
Angleščina OŠ, 6. raz. ZRSŠ 14. 12. 2022 21. 2. 2023
Angleščina OŠ, 7. raz. ZRSŠ 15. 2. 2023   22. 3. 2023
Angleščina OŠ, 8., 9. raz. ZRSŠ 22. 11. 2022 30. 3. 2023
Astronomija DMFA 7. 12. 2022 14. 1. 2023
Biologija Proteus 19. 10. 2022 2. 12. 2022
Bobrček in Mladi bober ACM 7.-11. 11. 2022 14.-18. 11. 2022
Fizika OŠ DMFA 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023
Geografija ZRSŠ 15. 11. 2022 1. 4. 2023
Kemija ZOTKS 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023
Logika ZOTKS 29. 11. 2022 22. 10. 2022 12. 11. 2022
Matematika in Kenguru DMFA 16. 3. 2023 5. 4. 2023 23. 4. 2023
Naravoslovje (Kresnička) DMFA 6. 4. 2023
Programiranje ZOTKS 13. 1. 2023 12. 3. 2023
Sladkorna bolezen ZDDS 14. 10. 2022 19. 11. 2022
Slovenščina ZRSŠ 29. 11. 2022 17. 1. 2023 11. 3. 2023
Slovenščina (Mehurčki) ZRSŠ 4. 4. 2023

 

Naziv tekmovanja Odgovorne osebe za tekmovanja 2022/23
Angleščina 6., 7. r. Mateja Rožič
Angleščina 8., 9. r. Manica Doberšek
Astronomija: Marjan Levec
Biologija (Proteus): Maja Korošec
Bobrček in Mladi bober (računalništvo): Matija Pačnik
Ekokviz: Janez Čokl
EPI Lesepreis (8., 9. r) Barbara Žlender
EPI Lasepreis (4.-6. r.) Barbara Žlender
EPI Reading Badge (1.-3.r) Maja Lokmić
Fizika (Stefanovo): Janez Čokl
Geografija: Manica Doberšek
Kemija (Preglovo): Branka Bajc
Kresnička: Aleksandra Kovačič
Logika Matija Pačnik
Matematika in Kenguru (Vegovo): Matija Pačnik
Programiranje: Matija Pačnik
Ples (Plesni vrtinec in Opus) Mateja Rožič
Sladkorna bolezen: Branka Bajc
Slovenščina (Cankarjevo in Mehurčki): Mihelca Gorjup
Šport: Karli Pintarič, Maja Berčon
Vesela šola:

Mateja Turinek (4.–6.r.)

Mihelca Gorjup (7.–9.r.)

Zgodovina: Barbara Žlender

 

 

Dostopnost