TEKMOVANJA

Odgovorne osebe za tekmovanja 2020/21:

Geografija: Manica Doberšek
Zgodovina: Barbara Žlender
Astronimija: Marjan Levec
Fizika (Stefanovo): Janez Čokl
Slovenščina (Cankarjevo): Tonja Preložnik
Matematika (Vegovo): Matija Pačnik
Bober: Matija Pačnik
Logika: Matija Pačnik
Kemija (Preglovo): Branka Bajc
Biologija (Proteus): Maja Korošec
Angleščina: Sandra Feketija
Ekokviz: Branka Bajc
Sladkorna bolezen: Branka Bajc
Kresnička: Breda Korošec
Vesela šola: Mateja Turinek (4.-6.r.), Mihelca Gorjup (7.-9.r.)
EPI Reading Badge (1.-3.r) Maja Lokmić
Šport: Karli Pintarič, Maja Berčon

 

 

Tekmovanje Organizator Šolsko Regijsko Državno
Matematika OŠ DMFA 18. 3. 2021 ob 13.00 17. 4. 2021 ob 9.00
Fizika OŠ DMFA 3. 2. 2021 ob 13.00 26. 3. 2021 ob 14.00 8. 5. 2021 ob 10.00
Astronomija DMFA 3. 12. 2020 ob 13.00 9. 1. 2021 ob 10.00
Razvedrilna matematika DMFA 2. 12. 2020 ob 14.00 30. 1. 2021 ob 9.00
Naravoslovje (Kresnička) DMFA 3. 2. 2021 ob 13.00
Slovenščina ZRSŠ 17. 11. 2020 ob 13.30 14. 1. 2021 ob 14.00 13. 3. 2021 ob 10.00
Slovenščina (Mehurčki) ZRSŠ 8. 4. 2021 ob 11.00
Geografija ZRSŠ 24. 11. 2020 ob 13.00 26. 1. 2021 ob 14.00 16. 4. 2021 ob 10.00
Angleščina OŠ, 9. raz. ZRSŠ 12. 11. 2020 ob 13.00 20. 1. 2021 ob 14.00 16. 3. 2021 ob 14.00
Nemščina OŠ ZRSŠ 26. 11. 2020 ob 13.00 23. 3. 2021 ob 14.00
Zgodovina OŠ ZRSŠ 8. 12. 2020 ob 13.00 2. 2. 2021 ob 14.00 20. 3. 2021 ob 10.00
Angleščina OŠ, 8. raz. IATEFL 19. 10. 2020 ob 13.00 23. 11. 2020 ob 14.00
Vesela šola MKZ 10. 3. 2021 ob 13.00 14. 4. 2021 ob 14.00

 

Dostopnost