Učenci, ki obiskujejo nemščino kot neobvezni izbirni predmet, so dve uri preživeli učeč se v zunaj – na šolskem vrtu in v gozdu. Prvič so ponovili del vsebine ene od knjižic za bralno značko. Vsaka skupina je na šolskem vrtu iskala črke in nato iz njih sestavila poved, ki se je glasila: Wir spielen draußen. To pomeni: Igramo se zunaj. Vsebina povedi je še kako sovpadala z dejanskim stanjem! V drugem primeru so v gozdu ponavljali glagole, ki opisujejo, kaj zanjo/zmorejo. Iz gozdnih materialov so sestavili zapis besede ter nebesedni prikaz napisanega, nato so to še ustno uporabili v povedi. Ich/Er/Sie kann springen/fliegen/klatschen/lesen/tanzen/schreiben/stampfen. Obakrat so pokazali veliko znanja, v gozdu tudi umetniškega izraza. Verjetno pa je bilo v obeh primerih vsaj tako pomembno kot snov gibanje na prostem, druženje in urjenje socialnih veščin.

Barbara Žlender

Dostopnost