SVET ZAVODA

Mateja Turinek predstavnik šole
Tatjana Mravlak predstavnik šole
Manica Doberšek predstavnik šole
Silva Skamen predstavnik šole
Kristina Ludvik Lošdorfer predstavnik vrtca
Maja Godec predstavnik ustanovitelja
Andreja Videc predstavnik ustanovitelja
Mitja Oberžan predstavnik ustanovitelja
Simon Kroflič predstavnik sveta staršev vrtec
Uroš Turnšek predstavnik sveta staršev šola
Nina Križanec Rodica predstavnik sveta staršev šola

 Mandat članov Sveta zavoda: od 23. 12. 2020 do 23. 12. 2024.

Predsednik Sveta zavoda: Tatjana Mravlak

Namestnik predsednika Sveta zavoda: Mateja Turinek

Poslovnik o delu SZ

PRAVILNIK O VOLITVAH
Dostopnost