SVET ZAVODA

Mateja Turinek (namestnica predsednice) predstavnica šole

Tatjana Mravlak (predsednica)

tatjana.mravlak@os-store.si

 

predstavnica šole

Manica Doberšek predstavnica šole
Silva Skamen predstavnica šole
Mihaela Jelenc predstavnica vrtca
Maja Godec predstavnica ustanovitelja
Andreja Videc predstavnica ustanovitelja
Mitja Oberžan predstavnik ustanovitelja
Primož Glavač predstavnik Sveta staršev vrtca Lipa
Uroš Turnšek predstavnik Sveta staršev šole
Nina Križanec Rodica predstavnica Sveta staršev šole

 Mandat članov Sveta zavoda: od 23. 12. 2020 do 23. 12. 2024.

2022_Poslovnik o delu Sveta zavoda

PRAVILNIK O VOLITVAH
Dostopnost