SKUPNOST UČENCEV

PROGRAM DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV2020/21

Opomba: Tema Moja poklicna prihodnost se nadaljuje iz preteklega šolskega leta v letošnje leto. Izobraževanj za letošnje leto ni bilo predvidenih. Ob koncu septembra (30. 9. 2020) je v načrtu simpozij ob 30. obletnici programa Otroški parlamenti, za katerega se trudijo, da ga izpeljejo po vseh predpisanih smernicah (ukrepi NIJZ).

Vodja: Tatjana Mravlak

Cilji delovanja:

 • razvijati prijetne in spoštljive medsebojne odnose in odgovornost,
 • povečati interes za branje in pisanje,
 • spodbujati zdrav življenjski slog,
 • spodbujati dejavnosti, v katerih bi se šola pojavljala v medijih,
 • spodbujati dejavnosti v domačem kraju,
 • povezovati vse učence šole,
 • usklajevati in uresničevati njihova mnenja in pobude,
 • sodelovati v šolskih projektih in raziskovalnih nalogah,
 • spodbujati učence k izražanju svojih stališč, mnenj
 • poskrbeti za razvedrilo učencev in dobro počutje v šoli.
SEPTEMBER

Izvolitev razrednih odborov

Prvi sestanek ŠSU z izvoljenimi predstavniki (od 4. do 9. razreda):

–          izvolitev odbora ŠSU

–          priprava in sprejem programa ŠSU.

OKTOBER

Teden otroka o na temo: ODGOVOR JE POGOVOR

5. – 11.10. 2020 (različne dejavnosti po razredih, organizacija dni dejavnosti)

V tem tednu bodo zveze in društva prijateljev mladine organizirala različne prostočasne in razvedrilne programe za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, obeležili pa ga bodo tudi vrtci in šole.

 
NOVEMBER

Izdelava okraskov, voščilnic, priprava spremljevalnega programa.

OTROŠKI PARLAMENT na temo:MOJA POKLICNA PRIHODNOST– priprava učencev, razdelitev gradiva, izvedba razrednih parlamentov.

 
DECEMBER

NOVOLETNI BAZAR

Božično-novoletna okrasitev šole: razredi in novoletna jelka pri vhodu v šolo.

Proslava- šolski radio ob Dnevu samostojnosti in enotnosti,  24. 12. 2020

 
JANUAR ŠOLSKI in OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT  
FEBRUAR Proslava – šolski radio ob kulturnem dnevu, 7. 2. 2021  
MAREC REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT  
APRIL

DRŽAVNI OTROŠKI PARLAMENT

Mesec knjige: zaključek bralne značke

EKO dan

 
MAJ Zaključna prireditev projekta Evropska vas v Celju  
JUNIJ Valeta in podelitev priznanj ob zaključku šolskega leta  

 

Dejavnosti, ki potekajo skozi celo šolsko leto:

 • zbiranje prispevkov za šolsko glasilo in krajevni časopis Štorski občan,
 • humanitarna akcija zbiranja plastičnih zamaškov,
 • projekt EKO šola (zbiranje starega papirja, kartuš, baterij, urejanje šole in okolja…),
 • projekt EVROPSKA VAS,
 • projekt ZDRAVA ŠOLA,
 • bralna značka,
 • EKO bralna značka,
 • Angleška bralna značka
 • projekt SADEŽI DRUŽBE (medgeneracijsko povezovanje),
 • urejanje panojev in oglasnih desk.

Z učenci se bomo sestajali enkrat mesečno oz. po potrebi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost