SVET STARŠEV

Poslovnik o delu Sveta staršev  

Imenovani predstavniki v Svet staršev v šol. l. 2020/21:

Razred

Priimek in ime

 

1. a Turnšek Uroš
1. b Križanec Rodica Nina
2. a Križnik Judita
2. b Medved Veronika
3. a Kocman Metka
3. b Zdovc Gorjup Maja
4. a Mastnak Urška
4. b Hrovat Damjana
5. a Tovornik Franci
5. b Ribič Adrijana
6. a Blazinšek Kristina
6. b Čanžek Sanela
7. a Gojkovič Kumperger Avrelija
7. b Plivac Safet
8. a Žvelplan Janja
8. b Zakelšek Boštjan
9. a Romih Mihelca
9. b Hrovat Polona
1., 2 K Vočanec Danijela
3. K Kozjak Suzana

Predsednik Sveta staršev: Franci Tovornik

Namestnica predsednika Sveta staršev: Veronika Medved

 

Dostopnost