Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost; učence spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.

Da je branje res pomembno, ker nam širi obzorja, prav tako pa nam omogoča potovanje kamor koli in kadar koli, verjamejo številni učenci naše šole, ki so tudi v tem šolskem letu pridno brali in osvojili bralno značko.

Letošnje bralce smo ob zaključku bralnega leta nagradili s predstavo Jana Malika Žogica Nogica, ki so jo odlično uprizorili učenci neobveznega izbirnega predmeta Umetnost pod vodstvom učiteljice Irene Kavka. Naši učenci so dokazali, da premorejo ogromno igralskega talenta, zato smo prav vsi doživeto spremljali zgodbo in navijali za srečen konec. Pri tem so pomagali prav vsi, ki so s pihanjem odpihnili predrznega Zmaja Tolovaja. Ob koncu predstave so se vsi navzoči zahvalili nastopajočim z bučnim aplavzom.

Ker so v tem šolskem letu med pridnimi bralci, ki so prebrali več kot 15 knjig, tudi naši prvošolčki (devet jih obiskuje OŠ Štore, trije pa prihajajo s podružnične šole Kompole), smo se odločili, da zanje pripravimo prav posebno presenečenje in jih takrat tudi nagradimo. Dogodek, ki ga pripravljamo za naše nadobudne bralce, bo v prvem tednu meseca junija.

Pravijo, da je knjiga najboljša učiteljica in prijateljica hkrati. Zato naj bo vsem učencem zvesta spremljevalka tudi med počitnicami in v prihodnjem šolskem letu.

Barbara Štimulak

Dostopnost