Z veseljem, s ponosom in spoštovanjem do sodelavcev in učencev naše šole oznanjam, da je OŠ Štore v letošnjem letu pridobila naziv KULTURNE ŠOLE in z njim zastavo, ki bo od sedaj dalje krasila šolski vhod.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vsako leto razpisuje javni poziv za pridobitev naziva »kulturna šola«, s katerim želi šole motivirati, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju in krepijo ustrezno kulturno vzgojo in ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih. Kandidirajo lahko šole, ki imajo razvejano in kakovostno kulturno delovanje, v katerega je vključeno večje število učencev in učiteljev. Kulturne šole naj bi redno prirejale kulturne dogodke, namenjene učencem in širši lokalni javnosti ter se s svojimi skupinami udeleževale različnih revij, natečajev, festivalov in tekmovanj. Ocenjevalna komisija za vrednotenje prijavljenih vlog je ugotovila, da izpolnjujemo vse kvalitativne in kvantitativne pogoje in nam za obdobje 2018–2023 podelila naziv “KULTURNA ŠOLA”.

Podelitev zastave je potekala v Mariboru na naj kulturni šoli leta 2017, OŠ Franceta Prešerna Maribor v petek, 21. 9. 2018. Za vse prisotne učence, mentorje in ravnatelje so pripravili različne kulturne delavnice, sklepna prireditev s kulturnim programom pa je potekala v SNG Maribor ob prisotnosti predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ministrov Jerneja Pikala in Dejana Prešička. Našo šolo so v Mariboru zastopali Zala Zupan, Taiša Jerovšek Kolenc in Rožle Mulej.

 

Naš prispevek h kulturi …

Na Osnovni šoli Štore poleg rednega programa izvajamo tudi interesne dejavnosti in druge obšolske aktivnosti.

Na šoli vsako leto delujeta kar dve gledališki skupini, prva je namenjena učencem 2. triade, druga pa učencem 9. razreda. Prav tako se učenci lahko vključijo v tri, preteklo leto celo v štiri skupine pevskega zbora: otroški pevski zbor (OPZ) v Štorah in Kompolah, starejši otroški pevski zbor (SOPZ) in mladinski pevski zbor (MPZ). Mladinski pevski zbor sodeluje na različnih revijah in festivalih, ostali učenci pa pojejo na šolskih in občinskih prireditvah, na praznovanjih občinskih društev in Doma Lipa.

Učenci vsako leto izdelajo mnogo različnih likovnih izdelkov, to delo opravijo učiteljice razrednega pouka pri likovni umetnosti na razredni in predmetni stopnji ter učiteljice v podaljšanem bivanju. Na literarnem področju izstopajo posamezniki, ki svoja dela zelo uspešno predstavljajo na Roševih dnevih (v slovenskem in angleškem jeziku) in drugih literarnih natečajih. Na šoli je v zadnjih letih močno zastopana tudi plesna dejavnost, ki jo v okviru interesnih dejavnosti in izbirnih predmetov izvaja predmetna učiteljica. Učenci so vključeni tudi v  fotografski krožek, knjižni klub in prostovoljstvo. Šola vsako leto izdaja šolski časopis Čvekopis. Učitelji in mentorji kulturnih dejavnosti so pogosto prejemniki nagrad, saj učenci dosegajo zelo dobre rezultate. Prav tako mnogo priznanj dobijo učenci, ki sodelujejo na likovnih natečajih.

Tudi v letošnjem in prihodnjih šolskih letih bomo učence povabili k aktivnostim na različnih področjih kulturnega udejstvovanja (glasbena umetnost, zborovsko petje, gledališče, lutke, folklorna dejavnost, likovna umetnost in fotografija, ples, film, literatura, novinarstvo, ohranjanje kulturne dediščine …), kulturne dejavnosti ustrezno popisali in se v šolskem letu 2022/23 spet potegovali za laskavi naziv.

Mojca Rožman, ravnateljica

Dostopnost