Devetošolci so pri izbirnem predmetu nemščina v nekaj povedih opisali svoje življenje. Pri tem so uporabljali sestavljeni preteklik. Preberite, kaj vse se jim je zgodilo.

Barbara Žlender

Datoteka

Dostopnost