Spoštovani starši,

obveščamo vas, da se predvidoma s ponedeljkom, 18. 5. 2020, pričenja izvedba vzgojno – izobraževalnega procesa v šolskih prostorih za učence 1., 2. in 3. razreda OŠ. Več o tem si lahko preberete v priloženem obvestilu.

Tudi na naši šoli se temeljito pripravljamo na ponovni zagon dela v novih okoliščinah. Da bomo pri tem lahko temeljiti in natančni, potrebujemo vaše sodelovanje, zato vas prosimo, da kar najhitreje, vendar najkasneje do torka, 12. 5. 2020, do 12.00 izpolnite spletni vprašalnik, ki ga najdete na povezavi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVTaSw9k2JJqrgai7eye3E48BdVK9paldU0rg2XHW6a7ceFA/viewform

V vprašalniku nas zanima, ali bo vaš otrok 18. 5. 2020 prišel v šolo ali bo ostal doma.

Pošljete izpolnjeno eno od pripetih izjav. Izjava mora biti natisnjena, lastnoročno izpolnjena, podpisana in datirana, nato pa fotografirana ali skenirana ter poslana.

  1. Če bo otrok nadaljeval z vzgojno izobraževalnim procesom v šolskih prostorih, izpolnite izjavo »Izjava staršev – vrnitev v šolo«.
  2. Če otrok iz zdravstvenih razlogov ne bo nadaljeval z vzgojno izobraževalnim procesom v šolskih prostorih, izpolnite izjavo » Izjava starši – zdravstveni razlog«.

 

V kolikor bo vaš otrok obiskoval VIZ proces v šolskih prostorih, mora šola to izjavo imeti pred njegovim vstopom v šolo, sicer ne more zagotavljati varnega učnega okolja za vse učence. V kolikor pa VIZ procesa ne bo obiskoval iz zdravstvenih razlogov, pa izjavo v enakem roku potrebujemo za dokazilo, da gre za zdravstveni razlog. Pri izpolnjevanju izjave o zdravstvenih razlogih za neudeležbo VIZ procesa v šolskih prostorih si prosim preberite priloženi sklep RSK za pediatrijo, pri čemer opozarjamo, da obstoj teh zdravstvenih razlogov tako pri otroku kot pri katerem koli ožjem družinskem članu oz. osebi, ki z otrokom živi v istem gospodinjstvu velja za razlog, zaradi katerega otrok ne more obiskovati VIZ procesa v šolskih prostorih, ampak bodo nadaljevali z učnim procesom na daljavo.

Zavedamo se, da je rok kratek, a tudi šole smo postavljene pred izjemno kratke roke izvedb. Vaše podatke potrebujemo zato, da bomo lahko ustrezno formirali skupine otrok ter pravilno razporedili zaposlene, ob upoštevanju vseh omejevalnih in zaščitnih ukrepov, ki so nam naloženi.

 

Za vaše sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo.

Dostopnost