Učenci 4., 5. in 6. razreda, ki prvo leto obiskujejo neobvezni izbirni predmet nemščina, so po mesecu učenja po teh navodilih so izdelali knjižico, vanjo pa zapisali obravnavano snov ter jo tudi slikovno opremili. Izkazali so veliko praktičnega znanja tega tujega jezika ter kreativnosti, na kar so lahko ponosni in za kar jim čestitam. Nekaj utrinkov iz knjižic si oglejte v predstavitvi.

Barbara Žlender

 

Dostopnost