Teden umetnosti (23. 5.–27. 5.  2022) je vseslovenski projekt, ki vstopa v tretje leto delovanja s ciljem povezovanja in skupnega sodelovanja na področju umetnosti.  Tudi to leto smo se v OŠ Štore projektu pridružili in učenci nas vsakodnevno presenečajo s svojimi nastopi. Tokrat malo drugače – kar med odmorom in na hodniku.

Izhodiščna tema je »Umetnost, človek in ekologija«. Učenci v tem tednu nastopajo med šolskimi odmori; se med seboj presenečajo, podpirajo, povezujejo in ozaveščajo. Pa tudi svobodno družijo! Šolski hodniki so postali ulica dogajanja in druženja.

Teden umetnosti nas s svojim širokim izborom ustvarjanja združuje, povezuje in zbližuje. Umetnost v sodobnem času ni le izraz lepote v glasbi, besedi, gibu in vizualnem izrazu,  temveč tudi v skupnem povezovanju, izražanju idej in  znanj.  Učenci s svojimi deli in nastopi vsakodnevno očarajo in v naš šolski prostor prinašajo pozitivno energijo tudi za nadaljnji zagon pred zaključkom šolskega leta.

Učitelji in učenci smo se povezali in vsebine, ki nastajajo skrbno načrtovane v učilnicah (in zvezkih), se odpirajo in povezujejo z ustvarjalnimi dogodki. Pestrost se ponuja v sodelovanju in prepletu učnih vsebin z umetniškimi intervencijami, kot je primer spoznavanja vsebin pri zgodovini, ki se transformirajo v razstavo pesmi, ki so vključene v skupinski grafit učencev. Predstavlja se ekološka tematika, ki se obravnava raznoliko in pestro v vseh starostnih oblikah. Raznoliki pristopi ustvarjanja pa v ospredje postavljajo ekološko ozaveščanje in aktivno vlogo učenca.

Poleg dogajanja na hodnikih so učenci aktivni pri obšolskih dejavnostih, kot je pevski nastop v Celju, plesna revija v Laškem, izvedba šolskega radia, obisk lončarskega ateljeja v Velenju, zbiralni akciji še delujočih aparatov …

V šoli smo se v teh dneh osredotočili tudi na:

– zbiranje odpadnih predmetov in reciklažo;

– na ustvarjanje z reciklažnimi materiali;

– državljansko vzgojo in vzgojo za mir;

– na glasbo, gib, ples in smeh;

– na pisano besedo in igrano komedijo;

– na likovne razstave in instalacije,

– na skupinsko delo in še kaj.

 

Vabljeni k ogledu galerije, kjer slike pripovedujejo o presenečenjih, dogodkih in dosežkih. Predvsem pa o pozitivnem vzdušju med odmori!

 

»Umetnost smo mi vsi. Skupaj živimo, rastemo, se razvijamo in predstavljamo!«

  Projekt je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za kulturo pod pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Pesem 5.a 

Petek:

Četrtek:

Sreda:


Torek:

Ponedeljek:

Dostopnost