Učenci 3. razredov smo obiskovali plavalni tečaj v Golovcu. Vsi smo zelo pogumno plavali tudi v velikem bazenu in izpopolnjevali plavalno tehniko.

Dostopnost