Kompole, 28. 2. 2023

V letošnjem šolskem letu učenci v podaljšanem bivanju sodelujejo na najrazličnejših natečajih. Do sedaj smo sodelovali na 6. natečaju: Rišem/pišem za prijatelja, 3. natečaju: Anica in 15. natečaju: Vsaka kapljica vode šteje. Vsak natečaj, na katerega prijavimo učence, ima svoj namen in tematiko, skupno vsem pa je spodbujanje ustvarjalnosti, spoznavanje različnih likovnih področij, tehnik in sredstev, sodelovanje pri likovnem oziroma estetskem vrednotenju izdelkov, izražanje čustev in idej, pridobivanje samozavesti in kvalitetno preživljanje časa, namenjenega ustvarjalnemu preživljanju prostega časa.

Hana Klakočer

Dostopnost