Kompole, 23. 6. 2023

V šolskem letu 2022/2023 smo v sklopu projekta Bralna pismenost na podružnični šoli Kompole dosegli pričakovane rezultate. Z mnogimi dejavnostmi smo na različne načine in z izvirnimi projekti razvijali branje z razumevanjem in bralne zmožnosti ter se trudili povečati oziroma ohraniti interes otrok za branje. Tekom šolskega leta so učenci tako pri pouku kot tudi v podaljšanem bivanju redno uporabljali razredno knjižnico, pripovedovali zgodbe, brali skupinsko v nadaljevanjih, v paru in individualno, izdelali knjižico z najljubšimi razrednimi knjigami, izdelali knjižna kazala, predstavili svoje najljubše knjige in knjižne junake, tekmovali v branju, reševali učne in delovne liste, ki so temeljili na bralnem razumevanju in natančnem branju besedil s popravljanjem napak, pisali umetnostna in neumetnostna besedila, listali in brali revije, uporabljali privlačna bralna gradiva, se igrali didaktične igre razločevanja glasov v besedah in drugo.

Hana Klakočer

Dostopnost