KNJIŽNI RED

 

knjiznica


Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.

Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

 

Čas odprtosti

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan od 7.30 do 14.00.

 

Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v knjižnico.

 

Izposojevalni roki:

Knjige (strokovne in leposlovne) 14 dni

Knjige za domače branje 7 dni

Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, razen knjig za domače branje.

Avdio- in videokasete 3 dni

Drugo neknjižno gradivo (zgoščenke, multimedijske zgoščenke) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je načeloma možno izposoditi samo v knjižnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi, revije) lahko uporabniki uporabljajo samo v knjižnici, izjemoma si ga lahko izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, če želijo iz njega fotokopirati.

Rezervacije gradiva niso možne.

Učenci morajo ob koncu šolskega leta vrniti izposojeno gradivo do 15. junija.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

 

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.


knjiznica

 

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

Česa v knjižnici ne počnem?

 • SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
 • NE JEM IN NE PIJEM.
 • NE VPIJEM.
 • NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
 • NE HODIM PO SEDEŽIH.
 • NE PREKLINJAM.
 • SE NE PRETEPAM.
 • NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.
 • SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.
 • NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

 

Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

 • PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE.
 • BEREM KNJIGE IN REVIJE.
 • NAJDEM SVOJ MIR.
 • SE UČIM.
 • PIŠEM DOMAČO NALOGO.
 • SE POGOVARJAM S PRIJATELJI, VENDAR NE PREVEČ NAGLAS.
 • REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.
 • BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.
 • UPORABLJAM RAČUNALNIK.
 • POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM.

Vse našteto čim večkrat ponavljam.

 

Uporaba računalnika

racunalnik

Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pregledovanje multimedijskih zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta. Pri uporabi računalnika imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca. V primeru velikega zanimanja je uporaba računalnika omejena na 15 minut. Kadar je računalnik prost, lahko učenci uporabljajo računalnik tudi dalj časa.

Prepovedano je biskovanje spornih strani na internetu (teroristična aktivnost, pornografija), vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje.

Pri računalnikih ni dovoljeno:

 • brisanje nameščenih programov,
 • nameščanje programov,
 • uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

 

Dostopnost