NADARJENI

V šol. l. 2023/24 bodo delo z nadarjenimi učenci koordinirali Mateja Rožič, Petra Bobek in Marjan Levec.

Načrtovane dejavnosti so naslednje:

EVROPSKA VAS, priprava kviza v šoli 7.–9. december  2023–marec2024

TABOR ZA NADARJENE,

CŠOD Gorenje, športno-naravoslovni tabor

5.–9. 17.– 19. 11. 2023
Priprave na tekmovanje iz angleškega jezika, 7. razred 7. oktober 2023– marec 2024
Priprave na šolska športna tekmovanja 5.–9. oktober 2023– maj 2024
Priprave na OPUS (tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev) 6.–9. november 2023–februar 2024

 

Dostopnost