NAPOVEDNIK TESTOV

 

NAPOVEDNIK TESTOV za 2. ocenjevalno obdobje 2018/19
  6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B
APRIL

 11.4.ZGO

12.4 GEO

16.4. NAR

19.4. N2N

  5.4.ZGO

9. 4 GEO

16.4. NAR

19. 4. N2N

 12.4. NAR

15.4. DKE

17.4. TJA

 5.4. SLJ

12.4. NAR

16.4. DKE

 

 8.4. DKE  10.4. DKE

 17.4. SLJ

19.4. MAT

25.4. ZGO

 17.4. SLJ19.4. MAT

25.4. ZGO

MAJ  17.5.MAT 17.5. MAT  8.5 GEO  9.5 GEO

 9.5. GEO

20.5. TJA

29.5. MAT

30.5. SLJ

 10.5. GEO

20.5. TJA

29.5. MAT

30.5. SLJ

 16.5.TJA

17.5. BIO

23.5. GUM

24.5. SLJ

29.5. FIZ

16.5.TJA

17.5. BIO

23.5. GUM

24.5. SLJ

29.5. FIZ

JUNIJ  4.6.SLJ 4. 6. SLJ

4.6. MAT

5.6. SLJ

4.6. MAT

5.6. SLJ