TEČAJI

PLAVALNI TEČAJI IN TEČAJ DRSANJA 2019/20

Za učence 1. razreda bo organiziran 10-urni plavalni tečaj v bazenu Golovec v Celju. Tečaj bo izveden v okviru projekta Naučimo se plavati in se sofinancira šolam, ki so vključene v projekt Zlati sonček. Plavalni tečaj sofinancira Zavod za šport Planica, in sicer 9,00 EUR/učenca. Predvidena cena tečaja brez stroška prevoza znaša 38,00 EUR.

Za učence 2. razreda bo organiziran 5-urni tečaj drsanja na Mestnem drsališču v Celju. Predvidena cena tečaja brez stroška prevoza znaša 39,00 EUR.

Za učence 3. razredov bo organiziran 20-urni plavalni tečaj v bazenu Golovec v Celju. Del stroška tečaja sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer 17,24 EUR/učenca. Predvidena cena tečaja brez stroška prevoza znaša 48,00 EUR.

Za učence 5. razreda bo organiziran 20-urni plavalni tečaj v okviru šole v naravi v Baški.

Razred kraj Izvajalec Termin tečaja Čas aktivnosti
1. Celje ZPO Celje 17. 2.–21. 2. 2020

plavanje

11.30–13.00 1. b                                          13.00–14.30  1. a, 1. K

2. Celje ZPO Celje 30. 9.–4. 10. 2019 drsanje 12.00–12.45
3. Celje ZPO Celje 16. 12.–20. 12. 2019

plavanje

8.00–11.00   3. a, 3. K

11.00–14.00 3. b

5. Baška Zavod Celeia Celje junij 2020  v okviru šole v naravi

 

 

Dostopnost